Algemene Voorwaarden                  
                    
Toepassing
Indien je meedoet aan een van de aangeboden programma’s of een andere aankoop doet ga je akkoord met deze algemene leveringsvoorwaarden.

Verkoper
Minimaliseren.nl
Marieke Anthonisse
mail: info@minimaliseren.nl
KvK: 32083400
BTW-id: NL001902067B30

Aanbod
Bij Minimaliseren.nl, als werknaam wordt ook Minimaliseren met Marieke gebruikt, kun je je aanmelden voor diensten zoals aangeboden op de website.

Prijzen
Producten zijn inclusief 21% btw tenzij anders aangegeven. 
Verkoper heeft het recht om de prijzen op haar website aan te passen zonder vermelding naar klanten. Verkoper kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die fout zijn als gevolg van een invoer, typ of drukfout.
Persoonsgegevens zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de eigen administratie. Persoonsgegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan derden. Op de website is de privacyverklaring te vinden.

Betalen
Betalen kan middels een online betaling via de website.

Deelname aan een online programma
Voor Opgeruimd in 90 dagen geldt dat je gedurende vier maanden toegang hebt tot de online ledenomgeving. Hierna krijg je de mogelijkheid om te blijven. Als je besluit om jouw deelname te beëindigen kun je je hierna niet herroepen op eerder lidmaatschap. Het is uiteraard mogelijk om opnieuw in te stappen, dit is dan tegen het dan geldende tarief en voorwaarden.
 
Voor de introductiecursus Minimaliseren, zo begin je, geldt dat je toegang hebt tot de inhoud van de cursus zolang deze wordt aangeboden.

Voor Opgeruimd en Dankbaar het jaar door geldt dat je gedurende het kalenderjaar van jouw deelname (bijvoorbeeld 2024) toegang hebt tot de aangeboden inhoud.

Deze online programma’s zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Voor alle programma’s geldt:
Indien je gedurende deelname aan een dienst/programma door onvoorziene omstandigheden uitvalt zal er worden gezocht naar een passend alternatief. Er vindt in géén geval restitutie van betaling plaats.

Indien ik door onvoorziene omstandigheden uitval of besluit te stoppen met een programma zal ik je hierover tijdig informeren. Je krijgt dan gelegenheid om modules en overige inhoud te downloaden of ik stuur ze je op een andere manier toe. Er vindt in dit geval ook geen restitutie van betaling plaats.

Er wordt naar beste vermogen gewerkt zonder dat evenwel garanties kunnen worden gegeven voor het bereiken van het beoogde resultaat. Aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winsten en inkomsten of indirecte schade is steeds uitgesloten.

Voor de jaarlijkse businessretreat gelden de algemene voorwaarden die je ontvangt bij de brochure van de retreat.

Geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Minimaliseren.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Verkoper en de klant zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Aansprakelijkheid
Minimaliseren.nl is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan jou, zaken van jou, jouw bedrijf, gezinsleden, zaken van gezinsleden, aan derden of zaken van derden. 
 
Contact
Bij Minimaliseren.nl staat tevredenheid voorop. Heb je naar aanleiding van wat je gelezen hebt vragen stuur dan een mail naar info@minimaliseren.nl 

Copyright 2024 Minimaliseren
Alle rechten voorbehouden. Alle teksten en foto’s op de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming is het kopiëren van teksten, artikelen, foto’s en het design niet toegestaan.

Versie mei 2024Volg je mij al op Social Media voor tips & inspiratie?
 

© Minimaliseren 2024
Berlicum - info@minimaliseren.nl - KvK 32083400 - BTW NL001902067B30